>>A je tady VIII. ročník soutěže FVTP!

A je tady VIII. ročník soutěže FVTP!


Propozice soutěže

Přihláška do soutěže

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. společně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice a dalšími spolupořadateli vyhlašuje ve školním roce 2014 / 2015 pod záštitou JUDr. Martina Netolického, Ph.D., hejtmana Pardubického kraje, VIII. ročník soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji, která je součástí Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji.

Soutěžní kategorie

  • JUNIOR - žáci 6. až 9. ročníku základní školy nebo 1. stupně víceletých gymnázií
  • STŘEDOŠKOLÁK - žáci středních škol

Okresní kola:

  • 13. února 2015 v Lanškrouně (pro okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy)
  • 26. února 2015 v Pardubicích (pro okresy Pardubice a Chrudim)

Krajské kolo

Autoři nejlepších prací postupují do krajského kola, které se koná 19. a 20. března 2015 v Pardubicích.

Odměny v soutěži

V kategorii Junior se nejlepší řešitel zúčastní mezinárodní soutěže Broadcom MASTERS International a zároveň jako pozorovatel největší soutěže na světě Intel ISEF v USA od 10. do 15. května 2015. Řešitelé na dalších místech se i se svými vedoucími prací zúčastní krátkodobé odborné zahraniční stáže.

V kategorii Středoškolák se autor nejlepšího projektu zúčastní mezinárodní soutěže I-SWEEEP od 7. dubna do 11. května 2015 v Houstonu, další postupují do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v dubnu 2015, ze kterého mají možnost dále postoupit do soutěže INTEL ISEF 2016 v USA nebo se zúčastnit odborných akcí v České republice i zahraničí za zvýhodněných podmínek. V případě, že žádné řešení nesplní měřítka účasti na mezinárodním fóru, má pořadatel soutěže právo ceny spojené s účastí na akcích v zahraničí neudělit.

Propozice soutěže

Propozice soutěže i formulář přihlášky je možné získat také v sekretariátu soutěže.

Přihláška do soutěže

Elektronickou přihlášku do soutěže zašle zájemce nebo kolektiv do sekretariátu soutěže do 31. ledna 2015.

Sekretariát soutěže:

AMAVET, o. s., Bubenská 6, 170 00 Praha 7 tel.: 266 710 246, tel./fax: 266 710 363 e-mail: amavet@amavet.cz, www.amavet.cz